عید نو روز meaning in urdu | عید نو روز اردو معنی

[عِیدِ نَو روز] (ع-ا-مونث)1) ایرانی سال کا پہلا مہینہ